“A mosoly a legrövidebb út két ember között, a tánc pedig a legrövidebb út két lélek között.” Martha Graham

TáncSzalon

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

TáncSzalon

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. A szolgáltató:

Weboldala: www.tancszalon.hu a továbbiakban: ”Honlap” vagy ”Honlapok”

Üzemeltető:

Név: Stepwise Event&Consulting Kft. (”továbbiakban Szolgáltató”)
Székhely: 3580 Tiszaújváros Bay Zoltán utca 17.
Adószám: 28975746-2-05
Közösségi adószám: HU28975746
Cégjegyzékszám: 05 09 033618
Kapcsolattartó: Vasvenszki Zsolt

2. Jogi nyilatkozat és ÁSZF

Fontos szerzői jogi figyelmeztetés

A tancszalon.hu oldalon közzétett bejegyzések az Újrafólia Kft. tulajdonát képezik. Ezen bejegyzéseket a szellemi tulajdonok védelméről szóló törvények védik. A weboldalon található anyagokat vagy ezeket részleteiben másolni és újrapublikálni az Újrafólia Kft. írásos beleegyezése nélkül tilos.

Jogsértő magatartás esetén a szabálysértést elkövető személy az eltulajdonított tartalom miatt felelősségre vonható és büntetés megfizetésére kötelezhető. Amennyiben a harmadik fél weboldalán vagy aloldalán bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában felhasználta az tancszalon.hu oldalán fellelhető bejegyzéseket, weboldalanként napi 50.000 Ft + ÁFA kötbért számlázunk ki.
Amennyiben mondattöredékek vagy a bejegyzések egy része kerül megjelenítésre, a kötbér mértéke szavanként napi 300 Ft + ÁFA.

Az tancszalon.hu weboldalra a magyar törvények vonatkoznak. Az oldallal vagy bejegyzéseivel kapcsolatos peres ügyeket magyar bíróságon kell lefolytatni.

Adatkezelés:

A regisztráció során megadott adatokat az Újrafólia Kft. bizalmasan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, bővebb információ a gdpr szabályzatunkban itt található.

3. A termék, szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei:

A szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban Megrendelő) minden olyan 18 év feletti természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamin a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormányrendelet (továbbiakban ”Kormányrendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt.

Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen ”Szerződő Felek” vagy ”Felek”.

A Megrendelő a holnapon/honlapokon a Szolgáltató által éppen aktuálisan kínált szolgáltatás(ok) és a ”TáncSzalon” termék(ek) és kapcsolódó szolgáltatás(ok) igénybevételével (A termék és vagy szolgáltatás megrendelésével) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben (a továbbiakban ÁSZF) foglalt valamennyi feltételt.

4. A szolgáltatás, termék tárgya:

 A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a Honlapon, Honlapokon aktuálisan található személyesen szervezett és megtartott workshop, táncest,party, bál, illetve személyesen vagy online módon megtartott tanácsadás és a kapcsolódó tánccal kapcsolatos termékek (pl.: tánccipők) és a  ”TáncSzalon” márkanevű valamennyi termék kapcsolódó szolgáltatása.

A termékek és szolgáltatások a továbbiakban együttesen: ”termék”.

A termék megrendelését kizárólag a Honlapon keresztül lehetséges leadni.
A szolgáltató egyéb módon, például telefonon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el, kivéve ha az adott termék vonatkozásában a Szolgáltató ettől eltérően rendelkezik pl.: tanácsadás esetén, amely esetben az adott termék vonatkozásában külön jelöl.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Honlapon a termékekkel kapcsolatos adatok (kiemelve a termék árát, elérhetőségét, pontos leírását) a lehető leg alaposabbak legyenek.
A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó ár (pl.: 0Ft, 1Ft, 50Ft) nem minősül ajánlattételre való felhívásnak (kivételt képzhet a külön akciók keretében meghirdetett termékek).
A termékek és szolgáltatások mellett feltütetett képek illusztrációk. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014.(II.26) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

5. Rendelési információk:

Az Újrafólia Kft-t a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli.

A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik 10-18 óráig. A  megadott időponton kívül is van lehetőség a rendelés leadására, ilyenkor a rendelés az azt követő munkanap kerül feldolgozásra. Kivételt képeznek ez alól az előre bejelentett „Zárvatartási” időszakok: Karácsony és az azt követő év első hete között, illetve a nyári szabadságok időszaka (pl.: július vége-augusztus eleje).

A megrendelt termék a teljesítésig szabadon módosítható, illetve lemondható. Erre a megadott telefonszámon vagy e-mail címen van lehetőség. A felek közötti szerződés a termék megvásárlása során jön létre, a vételár beérkezését követően.
Amennyiben a Szolgáltató a rendelést nem tudja teljesíteni, a meg nem kapott termék vételára visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére!
Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.
Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

Minden rendelésről e-mailben visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek. Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési szándékát rendszerünk regisztrálta. Az e-mailben történő visszaigazolás kézbesítésének hiányát okozhatja a rosszul megadott e-mail cím, vagy a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége.

A Megrendelés:

Bármely termék megrendelése előzetes regisztrációhoz kötött.

A megrendelés leadása fizetési kötelezettséget von maga után.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF megsértőit, vagy egyébként etikátlanul, vagy a Szolgáltató érdekeinek veszélyeztetőit a Szolgáltatás vagy termék igénybevételéből kizárja. A rendezvények, TáncSzalon programok házirendje az adott rendezvény honlapján megtalálható, melyet kérünk megtekinteni, átolvasni és a helyszínen betartani (különös figyelemmel a Dress Code/Öltözködési Illem, vagy a viselkedési norma pontokra).

A szolgáltatások, termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsájtani:

– Személyes adatok: Név(vezetéknév, keresztnév), e-mail cím, mobiltelefonszám annak érdekében, hogy szükség esetén Szolgáltató egyeztethessen Megrendelővel.
– Számlázási adatok: Név (vezetéknév és keresztnév), lakcím (utca, házszám, emelet, város, irányítószám).
– Kézbesítési adatok: Amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel (utca, házszám, emelet, város, irányítószám).

A termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy Szolgáltatónál a termék megvásárlására csak banki átutalás útján történő előre fizetés, illetve táncest szolgáltatás esetén a helyszínen készpénzben van lehetőség a fizetésre.
Előre fizetés esetén a megrendelés után Megrendelő Szolgáltatónak Díjbekérőt állít ki és küld el e-mailen, aminek teljesítése esetén érvényes belépőjegyet biztosít Szolgáltató adott rendezvényére.

Megrendelő a regisztrációkor megadott adatait a teljesítés megkezdéséig bármikor módosíthatja.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma archiválásra kerül és utólagosan hozzáférhető.
Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá.

6. Fizetési módok:

 A honlapokon rendelhető termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendőek (HUF) és az ÁFA-t tartalmazzák. A termékek ára és a szállítási költség egyes termékek eseténen külön kerülnek megjelölésre azok eltérő ÁFA tartalma miatt.

Fizetési módok:

Termék esetén (tánckellék,pl.: tánccipő vásárlása esetén) :

  • Készpénzzel helyben történő vásárlás esetén
  • Átutalással megrendelés után a díjbekérőt kiegyenlítve, helyszíni rendezvényen a terméket átvéve

TáncSzalon rendezvény esetén (pl.: táncest, workshop, bál stb.):

  • Átutalással, a díjbekérőt kiegyenlítve
  • Készpénzzel egy adott rendezvényen egy vagy több következő rendezvényt megvásárolva

7. Termékszavatosság, rendezvény elmaradása:

Amennyiben a Szolgáltató teljesítése olyan okból hibás, amelyért felelős (pl.: Szolgáltató hibájából elmaradt rendezvény), úgy Megrendelő elsősorban másik belépőt kérhet egy általa megjelölt ugyanolyan típusú rendezvényre, vagy beszámíttathatja az árát egy magasabb árkategóriás rendezvényre.

Amennyiben Megrendelőnek nem felel meg a következő 3 hónapon belüli rendezvényre való időpont, úgy írásban, a tancszalon@tancszalon.hu e-mail címen igényelheti a termék árának visszafizetését, melyet a hiba bejelentésétől és elbírálásától kezdve Szolgáltató 14 munkanapon belül teljesíti.

Ennek feltétele, hogy Megrendelő megrendelését nyugtával vagy számlával igazolja.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak helye nincs.

A Honlapon igénybe vehető szolgáltatást és a Honlapokon található információkat mindenki a saját felelősségére használhatja fel.

A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a tartalmak félreértelmezéséért, vagy téves alkalmazásáért.

8. Adatkezelés:

A megadott adatokat kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél küldése céljából tároljuk.
A vásárló adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl.: rendezvényen tevékenykedő fotós és videós, aki a TáncSzalon rendezvényein megbízott alvállalkozóként fényképeket és videókat készít a TáncSzalon programon résztvevőkről, az Újrafólia Kft-től kapott adatokat előzetes engedély nélkül semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a TáncSzalon rendezvényeken a Megrendelőről készült fotókat és videókat Újrafólia Kft. a továbbiakban felhasználhatja reklám és marketing célokra a közösségi média anyagokban, a weboldalán illetve offline hirdetési formában is.
Az adatok kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII törvénynek megfelelően járunk el.

Kijelentjük, hogy az Újrafólia Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat.

A tancszalon.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése.
A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

Aki az tancszalon.hu oldalon megrendelést ad fel, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért. Amennyiben a felhasználó részéről írásbeli kérés érkezik a vevőadatok törlésére, akkor azokat az adatbázisból töröljük.

Az Újrafólia Kft. nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be.

A számítógépe, illetve az azon található adatok védelme a Vásárlót terheli.

9. Egyéb rendelkezések:

Az Újrafólia Kft. bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A módosítás a weboldalon való megjelenéssel lép érvénybe.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem rendezhető a jogvita, a szerződő felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Nyilatkozat előírásai az irányadóak.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásról írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden esetben az oldal látogatóinak álláspontját tükrözik. Mindazonáltal Szolgáltató jogosult a közízlést, Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján történő – törlésére.

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve jelentheti be panaszát az ügyfélszolgálat munkatársainál munkanapokon 10:00-18:00 között:

Kérdése van?
Lépjen velünk kapcsolatba!